Přejít k obsahu
119 Kč
Matematika pro distanční studium 2 (
)
AUTOR: Petr Dolanský a kolektiv
ISBN: 80-7082-840-4
Rok vydání: 2004
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Publikace je určena primárně studentům ekonomických oborů v distančním nebo kombinovaném studiu. Tomu je uzpůsoben i samotný text, který je koncipován co nejsrozumitelněji i pro čtenáře bez zkušeností práce s matematickým textem. Studenti jsou seznámeni s těmito matematickými okruhy: posloupnosti, integrální počet funkce jedné reálné proměnné, analytická geometrie v prostoru, funkce více proměnných, diferenciální a diferenční rovnice a nekonečné řady.
skripta
přírodní vědy

>5
Koupit
Detail

Reklama a propagace

Patička