Přejít k obsahu
206 Kč
Výrobní a logistické systémy (
)
AUTOR: Jan Daněk, Miroslav Plevný
ISBN: 978-80-7043-416-1
Rok vydání: 2021
Vydání: dotisk 1. vydání (2005)
Vydavatel: FEK ZČU
Učební text věnovaný logistice.
skripta
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
226 Kč
Identifikace systémů a filtrace (
)
AUTOR: Jindřich Duník
ISBN: 978-80-261-0940-2
Rok vydání: 2020
Vydání: 2. přeprac. a rozš. vyd.
Vydavatel: FAV ZČU
Cílem těchto skript je seznámit čtenáře se základními myšlenkami, koncepty a metodami identifikace a estimace.
skripta
počítače a informatika

>5
Koupit
Detail
363 Kč
Reflexe a hodnocení kvality výuky I. (
)
AUTOR: Jan Slavík, Lenka Hajerová Mullerová, Pavla Soukupová et al.
ISBN: 978-80-261-0920-4
Rok vydání: 2020
Vydání: 1.
Vydavatel: FPE ZČU
Reflexe a hodnocení kvality výuky I. je prvním dílem učebního textu, který vede své čtenáře ? budoucí učitele, k soustavnému promýšlení a zlepšování kvality didaktické práce se žáky ve výuce. Kniha je pojatá jako zdroj základních poznatků nabízejících odpovědi na nejdůležitější teoretické otázky a praktické problémy tzv. reflektivní praxe.
skripta
pedagogika

>5
Koupit
Detail
399 Kč
Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou (
)
AUTOR: Zdeňka Chocholoušková, Lenka Hajerová Műllerová
ISBN: 978-80-261-0846-7
Rok vydání: 2019
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Vysokoškolská učebnice didaktiky biologie, která má studenty učitelství vybavit profesními znalostmi a kompetencemi natolik, aby věděli ?čemu a jak vyučovat?. Klade důraz na nezbytnost těsné spolupráce ve vertikálním směru, tj. mezi obecnou didaktikou a oborovými didaktikami, které pevně stojí na oborových základech.
skripta
přírodní vědy

>5
Koupit
Detail
199 Kč
Statistické zpracování dat (
)
AUTOR: Milan Svoboda, Mikuláš Gangur, Kateřina Mičudová
ISBN: 978-80-261-0883-2
Rok vydání: 2019
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Učební text o statistickém zpracování dat, doplněný o řešené příklady a úlohy na procvičení. Text navazuje na skripta Základy statistiky a pravděpodobnosti (2016).
skripta
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
186 Kč
Stručné dějiny populární hudby a jazzu pro studenty a učitele hudební výchovy (
)
AUTOR: Tomáš Kuhn
ISBN: 978-80-261-0906-8
Rok vydání: 2019
Vydání: 2., přeprac. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Publikace podává přehled o základních stylech a žánrech jazzové a populární hudby. Kniha je primárně zaměřena na vývoj světové hudby, okrajově ale zmiňuje i českou hudební scénu.
skripta
umění

<5
Koupit
Detail
197 Kč
Základy konstruování: učební podklady pro cvičení (
)
AUTOR: Václav Vaněk, Miroslav Duník, Miroslav Kuda, Zdeněk Reif
ISBN: 978-80-261-0844-3
Rok vydání: 2019
Vydání: 3. vyd.
Vydavatel: FST ZČU
Skripta jsou určena nejen studentům Katedry konstruování na Fakultě strojní, ale rovněž i všem zájemcům, kteří se chtějí blíže seznámit s oborem konstruování. Cílem textu je stručnou a srozumitelnou formou seznámit čtenáře se základními konstrukčními projekty a poskytnout nezbytné základní poznatky pro jejich realizaci. Ve skriptech jsou uváděny následující tři projekty: přímočarý dvojčinný motor, svařované ozubené kolo a otočný upínací hrot soustruhu.
skripta
technika

>5
Koupit
Detail
102 Kč
Chemie (
)
AUTOR: Petr Duchek, Hana Šmídová
ISBN: 978-80-7043-587-8
Rok vydání: 2018
Vydání: dotisk 1. vydání z 2007
Vydavatel: FST ZČU
Skripta slouží jako pomůcka k osvěžení si a prohloubení základů chemie pro studenty prvních ročníků Fakulty strojní ZČU.
skripta
přírodní vědy

>5
Koupit
Detail
199 Kč
Fyziologie a patologická fyziologie pro záchranáře (
)
AUTOR: Imrich Andrási, Oto Masár, Karel Pitr a Hana Belejová
ISBN: 978-80-261-0801-6
Rok vydání: 2018
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FZS ZČU
Učební text fyziologie a patologické fyziologie určený zejména pro záchranáře a studenty tohoto oboru.
skripta
lékařství

>5
Koupit
Detail
176 Kč
Pružnost a pevnost ve stavebním inženýrství: sbírka příkladů (
)
AUTOR: František Plánička, Jan Krystek, Radek Kottner
ISBN: 978-80-261-0755-2
Rok vydání: 2018
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FAV ZČU
Sbírka příkladů z pružnosti a pevnosti ve stavebním inženýrství.
skripta
technika

>5
Koupit
Detail
299 Kč
Úvod do operativního řízení podniku (
)
AUTOR: Martin Januška
ISBN: 978-80-261-0800-9
Rok vydání: 2018
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Publikace představuje vybrané základní pojmy, metody a postupy používané v operativním řízení podniku.
skripta
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
143 Kč
Chirurgie pro zdravotnické nelékařské obory (
)
AUTOR: Luboš Holubec
ISBN: 978-80-261-0723-1
Rok vydání: 2017
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FZS ZČU
Skripta seznamují čtenáře se základy chirurgie. Jsou určena zejména pro posluchače bakalářského a magisterského studia nelékařských zdravotnických oborů.
skripta
lékařství

>5
Koupit
Detail
110 Kč
Klinická propedeutika v klinických a interních oborech (
)
AUTOR: Luboš Holubec
ISBN: 978-80-261-0671-5
Rok vydání: 2017
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FZS ZČU
Publikace podává studentům ucelené informace jak získat přehled o zdravotním stavu pacienta a o nových vyšetřovacích metodách v klinických oborech medicíny.
skripta
lékařství

>5
Koupit
Detail
110 Kč
Komerční komunikace (
)
AUTOR: Ludvík Eger, David Prantl, Karolína Ptáčková
ISBN: 978-80-261-0689-0
Rok vydání: 2017
Vydání: 2. rozš. a přeprac. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
2. rozšířené vydání úspěšných skript Komerční komunikace. Skripta se věnují komerční a marketingové komunikaci, reklamě, mediálnímu plánování, marketingu na internetu aj.
skripta
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
110 Kč
Onemocnění a poranění tlustého střeva a konečníku (
)
AUTOR: Luboš Holubec
ISBN: 978-80-261-0673-9
Rok vydání: 2017
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FZS ZČU
Skripta seznamují čtenáře s nemocemi tlustého střeva a konečníku, způsoby jejich diagnózy a léčby. Jsou určena zejména pro posluchače bakalářského a magisterského studia nelékařských zdravotnických oborů.
skripta
lékařství

>5
Koupit
Detail
299 Kč
Parní turbíny a příslušenství (
)
AUTOR: Ladislav Krajíc
ISBN: 978-80-261-0731-6
Rok vydání: 2017
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FST ZČU
Publikace seznamuje čtenáře s vlastnostmi, konstrukcí a fungováním parních turbín.
skripta
technika

>5
Koupit
Detail
165 Kč
Problematika dysfunkce pánevního dna pro nelékaře (
)
AUTOR: O. Kott, Š. Stašková, L. Ryba, J. Krocová
ISBN: 978-80-261-0757-6
Rok vydání: 2017
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FZS ZČU
Studijní materiál s ucelenými informacemi o problematice a významu pánevního dna. Na první anatomické kapitoly, včetně obrazové dokumentace, navazují části diagnostické a terapeutické z pohledu fyzioterapeutické a ošetřovatelské péče.
skripta
lékařství

>5
Koupit
Detail
119 Kč
Psychologie v organizační a manažerské praxi (
)
AUTOR: Milan Jermář, Dana Egerová a kolektiv
ISBN: 978-80-261-0730-9
Rok vydání: 2017
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Publikace má za cíl podat přehled o některých přístupech a koncepcích psychologie aplikované v organizacích a zároveň ukázat na praktický význam těchto poznatků v kontextu současného managementu. Kniha navazuje na již dříve vydanou publikaci Psychologie v organizační a ekonomické praxi, ale poskytuje další poznatky s důrazem na manažerskou praxi.
skripta
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
220 Kč
Sbírka příkladů z mechaniky tekutin I. (
)
AUTOR: Marek Klimko, Pavel Žitek, Kamil Sedlák
ISBN: 978-80-261-0745-3
Rok vydání: 2017
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FST ZČU
Tato sbírka příkladů je určena studentům vysokých škol s technickým zaměřením a má sloužit jako podpůrný materiál pro cvičení z předmětu Mechanika tekutin I. Na úvod byl zařazen velmi stručný teoretický přehled základních pojmů a výchozích matematických vztahů, po kterých následují řešené příklady podle jednotlivých kapitol.
skripta
technika

>5
Koupit
Detail
99 Kč
Výkonová elektronika. Svazek 3. Část 2. Měniče kmitočtu a střídavého napětí (
)
AUTOR: František Vondrášek, Tomáš Glasberger a kol.
ISBN: 978-80-261-0688-3
Rok vydání: 2017
Vydání: 3. rozš. vyd.
Vydavatel: FEL ZČU
Skripta jsou věnována měničům kmitočtu a střídavého napětí. Popisují napěťové a proudové střídače, pulsní usměrňovače, nepřímé měniče kmitočtu, maticové měniče a na závěr také střídavé spínače a měniče napětí.
skripta
technika

>5
Koupit
Detail

Reklama a propagace

Patička