Přejít k obsahu
Castellologica bohemica 18
Autor Kolektiv autorů
ISBN 978-80-261-0840-5
Rok 2018
Vydavatel FF ZČU
Typ sborník
Cena 390 Kč

Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.

Momentálně není skladem.

Zpět na seznam knih

Reklama a propagace

Patička