Přejít k obsahu
Castellologica bohemica 17
Autor Kolektiv autorů
ISBN 978-80-261-0747-7
Rok 2017
Vydavatel FF ZČU
Typ sborník
Cena 650 Kč

Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.

Koupit

Zpět na seznam knih

Reklama a propagace

Patička