Přejít k obsahu
Castellologica bohemica 16
Autor Kolektiv autorů
ISBN 978-80-261-0652-4
Rok 2016
Vydavatel FF ZČU
Typ sborník
Cena 249 Kč

Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.

Koupit

Zpět na seznam knih

Reklama a propagace

Patička