Přejít k obsahu
Castellologica bohemica 14
Autor Zlata Gersdorfová (ed.)
ISBN 978-80-261-0453-7
Rok 2014
Vydavatel FF ZČU
Typ sborník
Cena 249 Kč

Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Castellologica bohemica 14 navazuje na tradici sborníku založeným předním českým a evropským kastelologem prof. Tomášem Durdíkem. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.

Koupit

Zpět na seznam knih

Reklama a propagace

Patička