Přejít k obsahu
320 Kč
Castellologica bohemica 19 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-261-0950-1
Rok vydání: 2020
Vydání: 1.
Vydavatel: FF ZČU
Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.
sborník
historie

>5
Koupit
Detail
390 Kč
Castellologica bohemica 18 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-261-0840-5
Rok vydání: 2018
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.
sborník
historie

>5
Koupit
Detail
650 Kč
Castellologica bohemica 17 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-261-0747-7
Rok vydání: 2017
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.
sborník
historie

>5
Koupit
Detail
249 Kč
Castellologica bohemica 16 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-261-0652-4
Rok vydání: 2016
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.
sborník
historie

>5
Koupit
Detail
249 Kč
Castellologica bohemica 15 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-261-0571-8
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.
sborník
historie

<5
Koupit
Detail
176 Kč
Historická dílna IX (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-261-0575-6
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Sborník příspěvků přednesených na semináři Historická dílna na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni v roce 2014. Sborník obsahuje příspěvky zaměřené převážně na regionální dějiny západních Čech, často však s přesahy do obecnějších témat.
sborník
historie

>5
Koupit
Detail
176 Kč
Historická dílna X (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-261-0576-3
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Sborník příspěvků přednesených na semináři Historická dílna na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni v roce 2015. Sborník obsahuje příspěvky zaměřené převážně na regionální dějiny západních Čech, často však s přesahy do obecnějších témat.
sborník
historie

>5
Koupit
Detail
249 Kč
Castellologica bohemica 14 (
)
AUTOR: Zlata Gersdorfová (ed.)
ISBN: 978-80-261-0453-7
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Castellologica bohemica 14 navazuje na tradici sborníku založeným předním českým a evropským kastelologem prof. Tomášem Durdíkem. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.
sborník
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
176 Kč
Historická dílna VII. (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-261-0315-8
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd
Vydavatel: FPE ZČU
Sborník příspěvků přednesených na semináři Historická dílna na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni v roce 2012. Sborník obsahuje příspěvky zaměřené převážně na regionální dějiny západních Čech, často však s přesahy do obecnějších témat.
sborník
historie

>5
Koupit
Detail
176 Kč
Historická dílna VIII. (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-261-0399-8
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Sborník příspěvků přednesených na semináři Historická dílna na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni v roce 2013. Sborník obsahuje příspěvky zaměřené převážně na regionální dějiny západních Čech, často však s přesahy do obecnějších témat.
sborník
historie

>5
Koupit
Detail
20 Kč
Bezpečnostní politika IS (
)
AUTOR: kolektiv
ISBN: 978-80-7043-554-0
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: CIV ZČU
Sborník příspěvků ke konferenci Bezpečností politika IS.
sborník
počítače a informatika

Vyprodáno
Detail
124 Kč
Quine: Nejen Gavagai (
)
AUTOR: Ludmila Dostálová, Tomáš Marvan (eds.)
ISBN: 978-80-7043-638-7
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Sborník příspěvků ze semináře katedry filozofie Fakulty filozofické ZČU.
sborník
společenské vědy

Vyprodáno
Detail

Reklama a propagace

Patička