Přejít k obsahu
334 Kč
Začínáme s LabView (
)
AUTOR: Jaroslav Vlach, Josef Havlíček, Martin Vlach
ISBN: 978-80-7300-245-9
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: BEN
Kniha seznamuje čtenáře se základními pojmy a stavebními kameny programového prostředí LabVIEW, s programovými strukturami i se způsobem pořizování a zpracování dat (Data Acquisition - DAQ). Výklad je doplněn řadou příkladů a řešení konkrétních úloh.
ostatní
počítače a informatika

Vyprodáno
Detail
258 Kč
Základy práva pro neprávníky (
)
AUTOR: Michal Spirit a kol.
ISBN: 978-80-7380-116-8
Rok vydání: 2008
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Aleš Čeněk
Předkládaná publikace je určena především studentům neprávnických vysokých a vyšších odborných škol, které mají ve svém studijním programu zařazeny právní discipliny. Studenti se zde mohou srozumitelnou formou seznámit se základy práva a vývojem právní filozofie, dále se základními právními pojmy a jejich výkladem (právo, prameny práva, právní normy, výklad, realizace a systém práva, právní vztahy, zákonnost a právní odpovědnost) a nakonec rovněž se základní problematikou státovědy (stát, formy státu, funkce státu, apod.), jež s teorií práva úzce souvisí. Kniha dále obsahuje i problematiku procesního a trestního práva.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
342 Kč
Základy termomechaniky (
)
AUTOR: Jiří Nožička
ISBN: 978-80-01-04022-5
Rok vydání: 2008
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: ČVUT
Bez anotace
skripta
technika

Vyprodáno
Detail
225 Kč
Bezpečnost elektrických zařízení (
)
AUTOR: Jiří Vlček
ISBN: 978-80-7300-222-0
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: BEN
Publikace je určena především návrhářům, konstruktérům, vývojovým pracovníkům a výrobcům elektrických zařízení obecně, ale také dovozcům elektrických zařízení nebo prodejcům tohoto zboží.
ostatní
průmysl a zemědělství

<5
Koupit
Detail
421 Kč
Dialog Beruf 1 (
)
AUTOR: Norbert Becker, Jörg Braunert, Heinz Eisfeld
ISBN: 978-3-19-001590-0
Rok vydání: 2007
Vydání: 3. vyd.
Vydavatel: Hueber
Učebnice němčiny.
ostatní
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail
293 Kč
Dějiny politických teorií (
)
AUTOR: Lukáš Valeš
ISBN: 978-80-7380-031-4
Rok vydání: 2007
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Aleš Čeněk
Kniha se věnuje vývoji a proměnám evropského politického myšlení od antiky až po 19. století. Přehlednou a systematickou formou čtenáře seznamuje se základními vývojovými trendy politického myšlení a jeho hlavními osobnostmi.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
85 Kč
Dějiny staveb 2007 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-86596-95-2
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2007.
sborník
historie

<5
Koupit
Detail
1199 Kč
Ekonomie (
)
AUTOR: Paul Samuelson, William Nordhaus
ISBN: 978-80-205-0590-3
Rok vydání: 2007
Vydání: 18. vyd.
Vydavatel: NS Svoboda
V nejnovějším vydání nestárnoucí učebnice "Ekonomie" naleznete aktuální zpracování následujících témat: minimální mzdy, ekonomie chování, daňových zákonů a zdanění dividend, vzestupu a pádu Enronu, outsourcingu, souvislost války a zaměstnanosti, křivky celkových výdajů, deflace, NAIRU, ekonomie deficitu a veřejného dluhu, finančních trhů i akciových trhů a Evropské unie.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
286 Kč
Face2face Upper-Interm WB with key (
)
AUTOR: Nicholas Tims, Chris Redston, Gillie Cunningham
ISBN: 978-0-521-69165-9
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Cambridge
Učebnice angličtiny.
ostatní
jazykověda a literatura

<5
Koupit
Detail
599 Kč
Face2face Intermediate Students Book + CD (
)
AUTOR: Nicholas Tims, Chris Redston, Gillie Cunningham
ISBN: 0-521-60336-6
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Cambridge
Učebnice angličtiny.
ostatní
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail
481 Kč
Face2face Pre-intermediate Students Book (
)
AUTOR: Nicholas Tims, Chris Redston, Gillie Cunningham
ISBN: 978-0-521-60335-5
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Cambridge
Učebnice angličtiny.
ostatní
jazykověda a literatura

<5
Koupit
Detail
239 Kč
Face2face Pre-intermediate Workbook (
)
AUTOR: Nicholas Tims, Chris Redston, Gillie Cunningham
ISBN: 978-0-521-61397-2
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Cambridge
Učebnice angličtiny.
ostatní
jazykověda a literatura

<5
Koupit
Detail
599 Kč
Face2face Upper Intermediate Students Book + CD (
)
AUTOR: Nicholas Tims, Chris Redston, Gillie Cunningham
ISBN: 978-0-521-60337-9
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Cambridge
Učebnice angličtiny.
ostatní
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail
349 Kč
First Choice A1 - učebnice (
)
AUTOR: kolektiv
ISBN: 978-80-7238-548-5
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Fraus
Učebnice angličtiny.
ostatní
jazykověda a literatura

Vyprodáno
Detail
139 Kč
First Choice A1 - workbook pracovní sešit (
)
AUTOR: kolektiv
ISBN: 978-80-7238-632-1
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Fraus
Učebnice angličtiny.
ostatní
jazykověda a literatura

Vyprodáno
Detail
68 Kč
Gotická tvrz a renesanční pevnost Kaceřov (
)
AUTOR: Petr Rožmberský, Milan Novobilský
ISBN: 978-80-86596-91-4
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Zámek Kaceřov se nachází 18 km severovýchodně od Plzně. Svou architekturou patří k nejvýznamnějším renesančním památkám v České republice. První zmínka o šlechtickém sídle v Kaceřově je roku 1376. V té době zde již stála kamenná tvrz, která se svým rozsahem blížila menšímu hradu. Z ní se do součas-nosti zachovalo torzo věže, pojaté v novostavbě pozdějšího zámku. Věž je ve zdivu zachována do výšky 4 podlaží, ale původně byla podstatně vyšší. Ve zdivu je několik gotických ostění. Tato publikace přináší výsledky prvního soustavného průzkumu této věže. V počátečním období se v držení Kaceřova vystřídalo několik majitelů a nakonec připadl plaskému klášteru, který jej dával do zástavy různým šlechticům. Publikace se rovněž zabývá vývojem přilehlé vsi, která se zřejmě již za Gryspeků stala městečkem. K jeho založení nejsou však dochovány písemné záznamy, proto dosud unikalo všem soupisům městských sídel.
ostatní
historie

Vyprodáno
Detail
583 Kč
In Company Intermediate Student Book with CD pack (
)
AUTOR: Mark Powell
ISBN: 978-0-230-02058-0
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Macmillan
Učebnice angličtiny
ostatní
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail
648 Kč
Initiative Students Book (
)
AUTOR: Richard Walton, Mark Bartram
ISBN: 0-521-57582-6
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Cambridge
Učebnice angličtiny.
ostatní
jazykověda a literatura

<5
Koupit
Detail
60 Kč
Královský hrad Radyně (
)
AUTOR: Milan Novobilský, Petr Rožmberský
ISBN: 978-80-86596-96-9
Rok vydání: 2007
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Hrad Radyni nechal vybudovat na vysoké hoře nad původním plzeňským hradem ve Starém Plzenci císař Karel IV. Stavba byla zahájena r. 1358. Hrad měl posílit panovníkovu moc na Plzeňsku. Z původního rozsáhlého královského majetku totiž zbylo právě jen městečko Starý Plzenec a nejbližší okolí. Hrad stál v husitských válkách pevně na straně katolické a nebyl dobyt. V následujících letech sloužil jako zástava různým šlechticům. Z pevnosti se počal stávat lovecký hrad. V první polovině 16. stol hrad z neznámých příčin vyhořel a postupně začal chátrat. Roku 1560 je uváděn již jako pustý. Od 19. stol. se stal vyhledávaným cílem výletů obyvatel Plzně. Publikace si mimo jiné klade za cíl seznámit čtenáře s různými vyobrazeními a popisy hradu od 16. do 20. stol.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
186 Kč
Makroekonomie -základní kurz (
)
AUTOR: Tomáš Pavelka
ISBN: 80-86175-58-4
Rok vydání: 2007
Vydání: 3. vyd.
Vydavatel: Melandrium
Učební text seznamuje se všemi nejdůležitějšími okruhy makroekonomické problematiky na úrovni základních kurzů makroekonomie standardně vyučovaných na vysokých školách. Pozornost je věnována mimo jiné hrubému domácímu produktu, inflaci, nezaměstnanosti, ekonomickému růstu, měnovému kurzu, platební bilanci, mezinárodnímu obchodu, ale také možné úloze vlády a centrální banky v ekonomice. Text je doplněn aktuálními statistickými daty, která mohou pomoci osvětlit a oživit probíranou teorii. Doporučujeme nejen studentům bakalářských programů vysokých škol ekonomického zaměření, ale také všem zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří se chtějí hlouběji seznámit s problematikou teoretické makroekonomie, a pochopit tak lépe jevy, se kterými se zcela běžně setkávají v reálném životě.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail

Reklama a propagace

Patička