Přejít k obsahu
299 Kč
Finanční matematika pro každého - příklady + CD ROM (
)
AUTOR: Jarmila Radová
ISBN: 978-80-247-2364-8
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Bez anotace
ostatní
přírodní vědy

>5
Koupit
Detail
51 Kč
Hrad Žumberk (
)
AUTOR: Miroslava Cejpová
ISBN: 978-80-87170-00-7
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Hrad byl založen na skalnaté ostrožně. Skládal z hradního jádra a z předhradí oddělených šíjovým příkopem, na který navazovaly příkopy na východní a západní straně jádra hradu. V šíjovém příkopě je vstup do sklepa ležícího dnes pod hospodářským dvorem. Hradní jádro bylo opevněno obvodovou hradbou s ochozem a cimbuřím a parkánovou hradbou. Vcházelo se do něj vstupní, patrně věžovitou branou. Nádvoří s parkánem bylo spojeno brankou v západní hradbě. Nejméně dvě nároží hradu byla oblá, nelze vyloučit, že původně byla oblá všechna. Palác byl na jihu přizděný k obvodové hradbě s ochozem, která tvořila jeho jižní a východní a pravděpodobně i západní stěnu. Měl přízemí, patro a asi valbovou střechu. Byl několikrát rozšiřován.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
257 Kč
Java - bohatství knihoven (
)
AUTOR: Pavel Herout
ISBN: 978-80-7232-368-5
Rok vydání: 2008
Vydání: 3. vyd.
Vydavatel: Kopp
Cílem knihy je přiblížit programátorům alespoň část z velkého bohatství kódu knihoven. Podat úplný výklad všech knihoven by znamenalo napsat knihu podstatně rozsáhlejší, ale její úplné využití by bylo sporné. Hlavním kritériem pečlivého výběru se proto stala možnost praktického využití nabytých poznatků. Na základě osobních zkušeností je stěžejním tématem oblast datových kolekcí. Tek kdo se seznámí s jejími principy, zjistí, jak fascinující je zjednodušení a urychlení kódu. Použití seznamů, množin a map se potom stává přirozenou součástí jejich kódu.
ostatní
počítače a informatika

<5
Koupit
Detail
248 Kč
Manažerské účetnictví (
)
AUTOR: Mojmír Hradecký, Jiří Lanča, Ladislav Šiška
ISBN: 978-80-247-2471-3
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Autoři komplexně popisují manažerské účetnictví jako systém sestávající ze tří základních subsystémů ? nákladového účetnictví, rozpočetnictví a kalkulací. Každému subsystému věnují samostatnou kapitolu, ve které jsou představeny charakteristické strukturní prvky a dále následuje výklad metodiky. Kromě těchto stěžejních kapitol nechybí ani začlenění systému manažerského účetnictví do širších souvislostí, kdy je představeno jako dominantní součást podnikových instrumentálních systémů a jsou rozvedeny jeho vazby na systém řízení výroby a na počítačové informační systémy. Podnikoví praktici ocení závěrečný komplexní příklad, jenž na půdorysu jediného zadání propojuje metody samostatně pojednané v předchozích kapitolách. Studenti přivítají systémový výklad, výkladový slovníček, či informace, které dosud nebyly v češtině publikovány.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
310 Kč
Matlab - tvorba uživatelských aplikací (
)
AUTOR: Karel Zaplatílek, Bohuslav Doňar
ISBN: 978-80-7300-133-9
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd
Vydavatel: BEN
Kniha je určena všem zájemcům o hlubší proniknutí do tajů systému MATLAB. Čtenář by měl být vybaven základními znalostmi o systému a práci v něm. Je zde podrobně vysvětlen pojem m-soubor. Na množství příkladů jsou rozebrány základní typy m-souborů (scripty a funkce) a práce s nimi. Je vysvětlena také podstata systému Handle Graphic, s jehož pomocí lze tvořit grafické prvky. Část knihy je také věnována programování aplikací originální metodou Switched Board Programming. Po prostudování knihy a vyzkoušení předložených příkladů by měl být čtenář schopen začít tvořit vlastní aplikace, provádět jejich ladění a optimalizaci, pracovat efektivně s jejich zdrojovými kódy, tvořit a řídit veškerou grafiku a pracovat tak, aby jeho dílo bylo jistým způsobem optimální a přehledné.
ostatní
počítače a informatika

<5
Koupit
Detail
145 Kč
Mikroekonomie II - cvičebnice (
)
AUTOR: Libuše Macáková a kolektiv
ISBN: 978-80-86175-63-8
Rok vydání: 2008
Vydání: 4. vyd.
Vydavatel: Melandrium
Publikace je určena především posluchačům inženýrského (magisterského) kursu mikroekonomie. Obsahuje řešené úkoly, otázky a příklady, určené ke studiu standardního kursu mikroekonomie na středně pokročilé úrovni. Posluchači magisterského studia mohou tato skripta používat zejména při práci na cvičeních, samostudiu, při přípravě na zápočtový test nebo pro zopakování látky před zkouškou. Jsou také vhodnou pomůckou pro posluchače distančního studia. Cvičebnice obsahuje příklady, úkoly a otázky, které jsou zčásti inspirované obdobnými zahraničními pracemi, převážně jde však o ?vlastní? příklady autorů, vycházející z českého prostředí.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
346 Kč
MultiSIM - elektronická laboratoř na PC (
)
AUTOR: Antonín Juránek
ISBN: 978-80-7300-194-0
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: BEN
Role počítače se v praxi elektronika stává při návrhu elektronických obvodů nezastupitelnou. Program MultiSIM je jedním z mocných nástrojů nejen pro design, ale i pro názornou výuku. V knize "MultiSIM - elektronická laboratoř na PC" jsou na jednoduchých příkladech demonstrovány možnosti a využití programu MultiSIM.
ostatní
počítače a informatika

<5
Koupit
Detail
315 Kč
Němčina pro strojírenské obory - Deutsch im Maschinenbau (
)
AUTOR: Zdeňka Myšková, Blanka Návratová, Jana Návratová
ISBN: 978-80-7333-067-5
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Informatorium
Příručka odborných textů a terminologie z oblasti základů technických věd s důrazem na strojírenství. Je určena studentům středních a vyšších odborných škol se zaměřením na strojírenství. Obsahuje cvičení pro nácvik základní komunikace v profesním jazyce.
ostatní
jazykověda a literatura

<5
Koupit
Detail
399 Kč
Podnikání malé a střední firmy (
)
AUTOR: Jaromír Veber, Jitka Srpová a kolektiv
ISBN: 978-80-247-2409-6
Rok vydání: 2008
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Grada
Kniha se komplexně věnuje řízení malé a střední firmy: od hodnocení předpokladů k podnikání přes založení firmy, její růst a stabilizaci až po krizové situace a možnosti jejich řešení. Autoři věnují pozornost specifikům ekonomiky a finančního řízení, řízení lidských zdrojů, marketingových a obchodních činností či informačního a komunikačního zabezpečení v malých a středních firmách.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
308 Kč
Přehled středoškolské matematiky (
)
AUTOR: Josef Polák
ISBN: 978-80-7196-356-1
Rok vydání: 2008
Vydání: 9. vyd.
Vydavatel: Prometheus
Přehled obsahově a metodicky navazuje na středoškolské učebnice matematiky. Podává ucelenou informaci o jednotlivých oborech středoškolské matematiky i jejich vztazích. Obsahuje stručný výklad pojmů i s aplikacemi učiva na vzorově řešených příkladech. Pro zdůraznění základního učiva a zvýraznění přehlednosti je kniha rozdělena do deseti kapitol. Přehled lze doporučit studentům středních škol, ale i studentům prvních semestrů vysokých škol zejména s matematicko-fyzikálním, přírodovědným a technickým zaměřením.
ostatní
přírodní vědy

Vyprodáno
Detail
125 Kč
Raduga po-novomu 1 - pracovní sešit (
)
AUTOR: Stanislav Jelínek a kol.
ISBN: 978-80-7238-660-4
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Fraus
Inovovaný pětidílný učební soubor Raduga po-novomu je určen k výuce ruštiny na středních školách. První 2 díly jsou určeny také pro výuku druhého cizího jazyka na základních školách
ostatní
jazykověda a literatura

Vyprodáno
Detail
229 Kč
Raduga po-novomu 1 - učebnice (
)
AUTOR: Stanislav Jelínek a kol.
ISBN: 978-80-7238-659-8
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Fraus
Inovovaný pětidílný učební soubor Raduga po-novomu je určen k výuce ruštiny na středních školách. První 2 díly jsou určeny také pro výuku druhého cizího jazyka na základních školách
ostatní
jazykověda a literatura

Vyprodáno
Detail
391 Kč
Strategické finanční řízení a investiční rozhodování (
)
AUTOR: Milan Hrdý
ISBN: 80-86371-50-6
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Bilance
Bez anotace
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
349 Kč
Strategický marketing: strategie a trendy (
)
AUTOR: Dagmar Jakubíková
ISBN: 978-80-247-2690-8
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Publikace uznávané autorky se jako jediná na českém trhu komplexně věnuje problematice strategického marketingu, tvorbě marketingových strategií a trendům v této oblasti. Publikace je určena jak marketingovým praktikům, manažerům a podnikatelům, tak studentům vysokých škol a MBA studií i dalším lidem, kteří mají zájem hlouběji proniknout do tajů marketingu. Upozorňuje na důležitou úlohu strategického řízení v životě firem a organizací a na jeho provázanost s marketingem. Přehledně zasvěcuje do problematiky strategického marketingu, vysvětluje jeho obsah a důležitost v rámci každého podnikání. Od podstaty strategického marketingu se dostáváme k jednotlivým etapám strategického řídícího procesu, kterými jsou situační analýza včetně predikce budoucího vývoje, plánování, realizace a kontrola, a to jak na úrovni celé firmy, tak na úseku marketingového řízení. Velká část knihy je věnována konkrétním strategiím v rámci produktové, distribuční, cenové a komunikační politiky firmy.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
307 Kč
Tech Talk Pre-Intermediate Workbook (
)
AUTOR: John Sydes
ISBN: 0-19-457460-1
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Oxford
Učebnice angličtiny.
ostatní
jazykověda a literatura

<5
Koupit
Detail
392 Kč
VN zdroje: zdroje vysokého napětí pro experimenty, pokusy a měřicí přístroje, ochranné pomůcky (
)
AUTOR: Vladimír Lysenko
ISBN: 978-80-7300-235-0
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: BEN
Kniha pojednává o vysokonapěťových zdrojích a o způsobech generace vysokého napětí jak stejnosměrného tak i periodického střídavého nebo impulzního. Publikace je psána z pohledu laboratoře a experimentů, nikoliv ze strany vn zkušebnictví, diagnostiky a průmyslu energetiky. Tomu odpovídá i použitá terminologie.
ostatní
technika

Vyprodáno
Detail
590 Kč
Veřejná správa a finance veřejného sektoru (
)
AUTOR: Jitka Peková, Jaroslav Pilný, Marek Jetmar
ISBN: 978-80-7357-351-5
Rok vydání: 2008
Vydání: 3. vyd.
Vydavatel: Wolters Kluwer
Publikace poskytuje základní, a přitom ucelený přehled informací o veřejné správě. Věnuje se funkcím a činnostem veřejné správy, jejím orgánům a institucím, seznamuje s reformou veřejné správy a veřejných financí.
odborná publikace
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
160 Kč
Veřejné finance a daně (
)
AUTOR: Vlastimil Pavlásek, Hana Kunešová, Pavlína Hejduková
ISBN: 978-80-7211-263-0
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: NAVA
Publikace zahrnuje hlavní oblasti veřejných financí. Těžištěm publikace je výklad hlavních příjmů veřejných financí v ČR: daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a poplatků. Dále je pozornost věnována článkům veřejných financí: státnímu rozpočtu, financím územních samosprávných celků, účelovým fondům a financování příspěvkových organizací a organizačních složek. Závěr publikace je zaměřen na problematiku veřejných výdajů. Text je doplněn odkazy na zákonné normy platné v roce 2007, klíčovými slovy, kontrolními otázkami, řešenými i neřešenými příklady na výpočet daní a pojistného a souborem korespondenčních úkolů k samostatnému zpracování.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
337 Kč
Výkonové audio zesilovače pracující ve třídě D (
)
AUTOR: Petr Štál
ISBN: 978-80-7300-230-5
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: BEN
Kniha "Výkonové audio zesilovače pracující ve třídě D" je na českém trhu první a v současné době (2008) i jedinou ucelenou publikací, ve které byla snaha čtenáři přiblížit a popsat výkonové nf zesilovače pracující ve třídě D. Je rozdělena do celkem devíti kapitol, které jsou tematicky zaměřeny na bližší popis jednotlivých bloků, jež tvoří základní "stavební kameny" výkonových audio zesilovačů pracujících ve třídě D.
ostatní
technika

<5
Koupit
Detail
51 Kč
Zaniklá ves a tvrz Kokot (
)
AUTOR: Jan Anderle
ISBN: 978-80-87170-02-1
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Zaniklá středověká ves Kokot je největší památkou tohoto druhu na Plzeňsku a jednou z nejvýznamnějších lokalit svého druhu v ČR. Publikace se popisuje její historii a vývoj,a to od jejího vzniku až po současnost.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail

Reklama a propagace

Patička