Přejít k obsahu
43 Kč
Ves Jezná dějiny a památky malé vesnice (
)
AUTOR: Petr Rožmberský
ISBN: 978-80-87170-23-6
Rok vydání: 2012
Vydání: 3. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Publikace přináší podrobnou historii vsi Jezné u Města Touškova v Plzeňském kraji, kde trvale žije jen asi 15 lidí. Ve 13. století patřila patrně chotěšovskému klášteru, potom často střídala majitele, mezi něž byla i rozdělena. Samostatným statkem se stala až roku 1710, kdy se zde usídlil vladycký rod Bohušů z Otěšic. Před rokem 1774 byl statek Jezná přikoupen k panství Úlice. Nejvýznamnější památkou je barokně přestavěný kostel sv. Tojice s renesančními šlechtickmi náhrobníky z doby po polovině 16. století a se zvonem z roku 1604 s reliéfy šlechtických znaků a světců. Vysoko na věži je osazen velký kamenný renesanční reliéf s erby a již nečitelným nápisem z roku 1606. Výstavný je objekt fary a zdejší farář kdysi měl i vlastní pivovar. Bývalý vrchnostenský hospodářský dvůr byl nejspíše sídlem Bohušů z Otěšic. Ve dvoře zaujmou staré dřevěné dveře ke sklepu, pobité kovanými hřeby a fungující restaurace.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
143 Kč
Veřejnoprávní aspekty podnikání (
)
AUTOR: Anna Outlá a kol.
ISBN: 978-80-7380-426-8
Rok vydání: 2012
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Aleš Čeněk
Podnikání jako fenomén moderního hospodářského prostoru je průsečíkem mnoha samostatných disciplín různorodého charakteru, z nichž jedno z předních míst zaujímají právo a ekonomie. Publikace si klade za cíl být spojovacím článkem mezi oblastmi podnikání regulovanými veřejným právem s přesahem na jeho ekonomické konotace a poskytovat tak průřezové informace potřebné pro praktický podnikatelský svět. Tomu odpovídá i struktura práce, která provází čtenáře ústavně-právními a evropskými dimenzemi podnikatelského práva přes jeho živnostenské a trestně-právní souvislosti až po regulaci finanční a daňovou.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
349 Kč
Vyučovací metody na vysoké škole (
)
AUTOR: Lucie Rohlíková, Jana Vejvodová
ISBN: 978-80-247-4152-9
Rok vydání: 2012
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Praktická publikace uznávaných autorek je nepostradatelná pro mladé vysokoškolské učitele, kteří v průběhu svého studia neprošli soustavnou pedagogickou přípravou, ale ocení ji také zkušenější pedagogové, kterým nabídne mnoho cenných rad a zajímavých podnětů. Na českém trhu ojedinělá publikace přináší přehled tradičních i moderních metod včetně e-learningu. Čtenář bude s její pomocí schopen vypracovat sylabus vyučované disciplíny, definovat způsobilosti, které mají jeho studenti získat, i správně formulovat cíle disciplíny či e-learningového kurzu. Na základě toho pak dokáže funkčně aplikovat vyučovací metody podle adresátů i charakteru disciplíny a využívat různé typy hodnocení studentů.
ostatní
pedagogika

<5
Koupit
Detail
165 Kč
Úloha manažerského účetnictví při řízení hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti podnikových procesů a výkonů. II. díl (
)
AUTOR: Lilia Dvořáková, Josef Červený
ISBN: 978-80-7211-425-2
Rok vydání: 2012
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: NAVA
Cílem knihy je představit aktuální stav vědeckých poznatků v oblasti manažerského účetnictví. Teorie i praxe jsou dnes zajedno v tom, že manažerské účetnictví je pevnou součástí moderní koncepce řízení podnikových procesů a výkonů. Tato kniha by měla přispět k porozumění úloze a využití manažerského účetnictví jako systému metod a nástrojů pro řízení hospodárnosti, produktivity a efektivnosti podniků a ostatních ekonomických subjektů.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
85 Kč
Dějiny staveb 2010 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-87170-17-5
Rok vydání: 2011
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2010.
sborník
historie

<5
Koupit
Detail
699 Kč
Feneisův obrazový slovník anatomie (
)
AUTOR: Dauber Wolfgang
ISBN: 978-80-247-1456-1
Rok vydání: 2011
Vydání: 3. vyd.
Vydavatel: Grada
Feneisův obrazový slovník anatomie se za více než 30 let stal opravdovým pojmem. Současné 9., zcela přepracované vydání navazuje úspěšně na tradici vydání předchozích. V tomto vydání byly poprvé použity poslední platné termíny stanovené FCAT (Federative Committee on Anatomical Terminology) a tato nová Terminologia Anatomica se tak stala podkladem pro více než 1250 odborných výrazů. V knize je přes 8000 pojmů definováno přesně a krátce a nejméně jedenkrát je tento termín zakreslen na více než 800 anatomických vyobrazeních, přehlednost zvyšuje dvojbarevný tisk.
ostatní
lékařství

Vyprodáno
Detail
319 Kč
Finanční matematika pro každého příklady + CD-ROM (
)
AUTOR: Jarmila Radová a kolektiv
ISBN: 978-80-247-3584-9
Rok vydání: 2011
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Grada
Druhé, přepracované vydání oblíbené učebnice, která úzce navazuje na bestseller "Finanční matematika pro každého". Autoři vám přinášejí základní matematické metody využívané pro výpočty ve finanční oblasti, které v běžném životě někdy využije každý. Výklad doprovází cvičení zaměřená na řešení praktických finančních otázek (jako např. úročení, investiční rozhodování, důchody, umořování dluhu, dluhopisy, akcie, úrokové sazby, měnové kurzy aj.). Sami si tak můžete porovnat výnosy, náklady i další dopady nabídek různých produktů finančních institucí.Publikaci doplňuje přiložený CD-ROM, na kterém jsou vzorce v Excelu a řešené vybrané příklady, které vám značně ulehčí práci.
ostatní
přírodní vědy

Vyprodáno
Detail
564 Kč
Investiční rozhodování a dlouhodobé financování (
)
AUTOR: Jan Valach a kol.
ISBN: 978-80-86929-71-2
Rok vydání: 2011
Vydání: 3. vyd.
Vydavatel: Ekopress
Třetí přepracované a rozšířené vydání známé vysokoškolské učebnice se zabývá teorií a praxí, výběru, hodnocení a řízení investičních projektů v podnikatelské sféře a různými variantami jejich financování pomocí všech možných alternativních interních a externích zdrojů. Nové vydání knihy přináší dílčí změny, které rozšiřují a prohlubují výklad některých kapitol s ohledem na rozvoj teorie i praxe finančního rozhodování o investicích.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
158 Kč
Jak se vyhnout chybám v účetnictví (
)
AUTOR: Jiří Dušek
ISBN: 978-80-247-3539-9
Rok vydání: 2011
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Praktická publikace na 102 názorných přehledech podává návod a rady, jak předejít chybám v účetnictví. Autor vychází z dlouholeté praxe daňového poradce, ze zkušeností při provádění kontrol účetnictví i z dotazů na školení. Podává široký přehled všech druhů kontrol v účetnictví. Uvádí popis účetní inventury a vysvětluje zároveň, proč je základem každého účetnictví. Tato publikace je především určena pro širokou účetní veřejnost
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
89 Kč
Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu (
)
AUTOR: Marie Šamánková a kolektiv
ISBN: 978-80-247-3223-7
Rok vydání: 2011
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Publikace zpracovává téma lidských potřeb ve zdraví a v nemoci, snaží se o propojení teoretických poznatků z této oblasti s jejich využitím v ošetřovatelském procesu. Zabývá se vybranými teoriemi potřeb, pojetím potřeb ve zdraví, v krizi i v nemoci. Blíže se zaměřuje na potřeby nemocných v intenzivní péči, při náhlém pohybovém poškození nebo somaticky vážně nemocných dětí. Neopomíjí ani problematiku potřeb rodinných příslušníků nemocných. Kniha je určena pro studenty i poskytovatele ošetřovatelské péče.
ostatní
lékařství

Vyprodáno
Detail
585 Kč
Manažerská ekonomika (
)
AUTOR: Miloslav Synek a kolektiv
ISBN: 978-80-247-3494-1
Rok vydání: 2011
Vydání: 5. vyd.
Vydavatel: Grada
Nové, aktualizované a doplněné vydání nejpoužívanější publikace o řízení firmy je určeno všem manažerům, podnikatelům a studentům vysokých škol. Dozvíte se nezbytné informace o všech činnostech, které vykonávají ekonomové a manažeři ve firmách (investiční a finanční činnost, nákup, výroba, inovace a marketing, rozbory, controlling a interní audit), seznámíte se s veličinami charakterizujícími hospodářskou činnost firmy (výnosy, náklady, výsledek hospodaření a vztahy mezi nimi) a majetkovou a kapitálovou výstavbou firmy. Dále zjistíte, co obnáší založení podniku, sdružování podniků a internacionalizace podnikových činností, sanace a zánik podniku. Text je doplněn o nové poznatky a aktualizován v souvislosti s novými právními úpravami, daňovými změnami a vývojem v české a světové ekonomice.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
319 Kč
Pedagogika (
)
AUTOR: Dagmar Čábalová
ISBN: 978-80-247-2993-0
Rok vydání: 2011
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Tato publikace slouží k základní orientaci v pedagogice jako moderní vědě. Je koncipována jako učebnice základů pedagogiky a didaktiky s úvodem do sociální pedagogiky, pedagogického výzkumu a diagnostiky žáka. Poskytuje nové pohledy na výchovu a vzdělávání a otevírá prostor k vlastnímu pedagogickému uvažování. Základním cílem učebnice je především podporovat samostatné pedagogické myšlení, tvořivost a prostřednictvím variabilních úkolů a otázek umožnit reflexi vlastního učení. Text je určen především studentům středoškolského pedagogického vzdělávání a studujícím učitelství na pedagogických i jiných fakultách, ale také začínajícím učitelům, vychovatelům a všem ostatním, kteří mají touhu po vědění a putování pedagogickou teorií a praxí.
ostatní
pedagogika

Vyprodáno
Detail
259 Kč
Podnikatelský plán a strategie (
)
AUTOR: Jitka Srpová, Ivana Svobodová, Pavel Skopal
ISBN: 978-80-247-4103-1
Rok vydání: 2011
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Zkušení autoři v knížce radí, jak postupovat při tvorbě podnikatelského plánu, s nímž uspějete u investora či banky. Naleznete zde příklady podnikatelských plánů i jejich hodnocení z pohledu investora. Získáte představu, jaké požadavky na vás může mít banka, pokud budete uvažovat o financování svého podnikatelského plánu formou úvěru, a seznámíte se i s dalšími možnostmi jeho financování. Dozvíte se, jak postupovat při tvorbě firemní strategie, prostřednictvím které dokážete prezentovat svoji připravenost na budoucnost. Kniha je určena podnikatelům, manažerům i studentům vysokých škol s ekonomickým zaměřením.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
248 Kč
Podvojné účetnictví 2011 (
)
AUTOR: null
ISBN: 978-80-247-3807-9
Rok vydání: 2011
Vydání: 18. vyd.
Vydavatel: Grada
Bez anotace
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
446 Kč
Projektový management (
)
AUTOR: Alena Svozilová
ISBN: 978-80-247-3611-2
Rok vydání: 2011
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Grada
Druhé vydání nejprodávanější publikace o projektovém managementu obsahuje novou kapitolu zabývající se rozšířenými procesními modely PM a řízením projektů ve specifických prostředích, jako je multiprojektové prostředí, multikulturní prostředí, řízení v malých organizacích či specifika velkých projektů a řízení virtuálních týmů. Výrazněji rozšířena je oblast projektové kontroly a zajištění a kontroly kvality, řada dalších témat je aktualizována a doplněna. Díky velkému množství praktických návodů, postupů a rad a řadě názorných obrázků, tabulek a přehledů mají čtenáři možnost skutečně pochopit a zvládnout zásady projektového řízení a aplikovat je úspěšně v praxi.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
149 Kč
Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty (
)
AUTOR: Věra Kosíková
ISBN: 978-80-247-2433-1
Rok vydání: 2011
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Jak naplňovat vzdělávací cíle? Jakou úlohu v jejich naplňování má psychologie? Jak rozvíjet žádoucí kompetence u žáků? Na co klást důraz v oblasti žákovské a učitelské interakce, v oblasti výukových metod, forem, hodnocení aj.? Na to vše a mnohem víc odpovídá tato publikace. Zaměřuje se zejména na oblast pojetí psychologie, na to, jakým způsobem reaguje na současné požadavky kurikulární reformy. Hlavní důraz je kladen na psychologické porozumění didaktickým otázkám - na oblast, která je velmi zajímavá nejen pro studenty psychologie, pedagogiky, ale i jiných humanitních předmětů. Knihu jistě ocení odborníci (pedagogové, psychologové) v praxi.
ostatní
pedagogika

<5
Koupit
Detail
210 Kč
Příklady z pružnosti a pevnosti I (
)
AUTOR: Ladislav Šubrt, Jan Řezníček, Milan Růžička
ISBN: 978-80-01-04695-1
Rok vydání: 2011
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: ČVUT
Skripta jsou rozdělena do kapitol, z nichž je každá uvedena komentovaným příkladem souvisejícím převážně s návrhem malé větrné elektrárny. Na něm se autoři snaží ukázat souvislosti mezi reálným dílem a výpočetním modelem a uvést studenty do projektového navrhování technických zařízení.
ostatní
technika

Vyprodáno
Detail
149 Kč
Sestry v nouzi. Syndrom vyhoření, mobbing, bossing (
)
AUTOR: Martina Venglářová a kol.
ISBN: 978-80-247-3174-2
Rok vydání: 2011
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Publikace jako jediná mapuje oblasti, které syndrom vyhoření potencují: problematické vztahy v týmech, konflikty s nadřízenými, sexuální obtěžování, psychický tlak spojený s transformací zdravotnictví. Kniha přináší praktický pohled na diagnostiku těchto jevů, je doplněna orientačními dotazníky a testy a hlavně postupy, které se osvědčily při zvládání problémů v praxi. Pro ilustraci jsou uvedeny kazuistiky jednotlivých problémů sester z praxe. Mezi doporučeními se objevuje také stále málo dostupná supervize ošetřovatelských týmů.
ostatní
lékařství

Vyprodáno
Detail
259 Kč
Slovník církevního práva (
)
AUTOR: Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
ISBN: 978-80-247-3614-3
Rok vydání: 2011
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Slovník církevního práva je prvním českým slovníkem specializovaným na vysvětlení pojmů souvisejících s organizací jednotlivých církví. Všímá si všech významnějších prvků jejich vnitřních systémů a právních ustanovení, srovnává užívání termínů v různých církvích a náboženských společnostech i ve státních předpisech o církvích. Slovník usiluje o objasnění správného použití jednotlivých výrazů v jazyku obecném i literárním. Jeho hlavním cílem je napomoci uživatelům orientovat se v předmětné zásobě slov.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
143 Kč
Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie (
)
AUTOR: Václav Mentlík a kol.
ISBN: 978-80-7300-412-5
Rok vydání: 2011
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: BEN
Kniha navazuje na publikace "Dielektrické prvky a systémy" "Diagnostika elektrických zařízení" nakladatelství BEN. První z nich je věnována fyzice a aplikačním aspektům dielektrik - nejcitlivějšího prvku sériového spolehlivostního řetězce elektrických zařízení, druhá pak diagnostickým metodám používaným při off i on-line diagnostice silnoproudých elektrických zařízení. Získané poznatky z obou směrů pak slouží jako vstupní informace potřebné ke spolehlivostním úvahám výrobních procesů, pravděpodobnosti výskytu poruchy určitého zařízení či výpočtům poruchovosti, času odstávek výrobních podniků nebo např. dodávek elektrické energie popsaných v této knize.
ostatní
průmysl a zemědělství

Vyprodáno
Detail

Reklama a propagace

Patička