Přejít k obsahu
289 Kč
Deutsch eins zwei 2 (
)
AUTOR: Drahomíra Kettnerová, Lea Tesařová
ISBN: 80-7238-140-7
Rok vydání: 2002
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Fraus
Dvoudílná učebnice němčiny pro začátečníky, je určená pro střední a jazykové školy. Každý díl učebnice obsahuje 15 lekcí rozdělených do částí A, B, C.
ostatní
jazykověda a literatura

Vyprodáno
Detail
442 Kč
Dialog Beruf 2 (
)
AUTOR: Norbert Becker, Jörg Braunert, Heinz Eisfeld
ISBN: 3-19-001591-0
Rok vydání: 2002
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Hueber
Učebnice němčiny.
ostatní
jazykověda a literatura

<5
Koupit
Detail
291 Kč
Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru (
)
AUTOR: Jaroslav Rektořík
ISBN: 80-86119-60-2
Rok vydání: 2002
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ekopress
Autoři uvádí základní informace z teorie veřejného sektoru, které jsou modifikovány pro potřeby studia následujících kapitol a doplněny o nové poznatky pojednávaného vědního oboru.Text představuje souhrn nejdůležitějších nástrojů potřebných pro řízení ekonomiky a plnění poslání všech do textu zařazených odvětví. Jde o veřejnou volbu, kontrolu ve veřejném sektoru, inovace a investice, zadávání veřejných zakázek, výběr veřejných projektů a krizové řízení ve veřejném sektoru včetně upozornění na jeho institucionální aspekty. Nejsou pojednávány ty nástroje, které jsou zaměřeny na institucionální stránku procesů ve veřejném sektoru. Část publikace je věnována rozboru problematiky ekonomiky a řízení jednotlivých odvětví.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
306 Kč
Elektrotechnická měření (
)
AUTOR: kolektiv
ISBN: 978-80-7300-022-9
Rok vydání: 2002
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: BEN
Učební text byl koncipován tak, aby student získal přehled o základních analogových měřicích přístrojích a metodách měření základních aktivních i pasívních elektrických veličin. Student by měl být schopen po prostudování učebnice samostatně zvolit vhodnou metodu měření a měřicí prostředky pro danou měříicí úlohu, provést praktické měření a vypracovat protokol o provedeném měření.
ostatní
technika

Vyprodáno
Detail
121 Kč
Evropa národů, patriotů a integrace (
)
AUTOR: Přemysl Rosůlek, Ladislav Cabada
ISBN: 80-86473-13-9
Rok vydání: 2002
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Aleš Čeněk
Klíčovým pojmem publikace je integrace, a to především v politické a ekonomické rovině na území Evropy. Zde prezentovaný historický průřez integračními vizemi není jistě zcela vyčerpán. Autoři se pokouší prostřednictvím textu pokoušejí přiblížit integrační peripetie "malé" a "velké" Evropy v minulosti.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
99 Kč
Globalizace hotelového průmyslu (
)
AUTOR: Petr Kosmák
ISBN: 80-903225-1-4
Rok vydání: 2002
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Cechtuma s.r.o.
Publikace si klade za cíl prezentovat otázky týkající se problematiky integračních procesů ve službách, z pohledu hotelového průmyslu. Obsah je zaměřen na na studium postavení nezávislých hotelů ve vztahu k hotelovým skupinám a řetězcům. Předkládá řadu potřebných informací k pochopení aktuálních (2002) trendů chování nadnárodních turistických a hotelových koncernů a jejich pozice na globálním trhu.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
43 Kč
Hrad Litice u Plzně (
)
AUTOR: Petr Rožmberský, Milan Novobilský
ISBN: 80-86596-11-7
Rok vydání: 2002
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Litice jsou jediný hrad, který se nalézá na současném území města Plzně. Jeho zbytky se nalézají na okraji vsi Litic na vysokém ostrohu, ohraničeném na jižním a západním úpatí Litickým potokem a na severní straně nejjižnějším výběžkem Borské přehrady. Vybudoval jej významný staročeský rod Drslaviců již ve 12 stol. Patří tak k našim nejstarším hradům. Od poloviny 13. století neprošel výraznými stavebními proměnami. Jeho vysoké stáří a zcela výjimečné netradiční pojetí celé fortifikace, ať se již jedná o otázku přístupu a vstupní brány, podobu a situování bergfritu či snahy o flankování části opevnění, hrad přímo předurčuje k systematickému a dlouhodobému archeologickému výzkumu, o jehož přínosu k problematice vývoje nejstarších českých hradů nelze pochybovat.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
131 Kč
Makroekonomie, základní kurz (
)
AUTOR: Lada Rusmichová, Jindřich Soukup a kol.
ISBN: 80-86175-24-3
Rok vydání: 2002
Vydání: 5. vyd.
Vydavatel: Melandrium
Skripta obsahují poznatky jedné ze dvou součástí obecné ekonomické teorie - z makroekonomie. Předmětem zájmu ekonomické teorie je, jak lidé rozhodují o využití vzácných zdrojů, jak lidé rozdělují vyrobené statky ke spotřebě mezi jednotlivé osoby a skupiny ve společnosti. Skripta obsahují základní kurs makroekonomie a v jejich závěru jsouzmíněny výchozí myšlenky vývojové ekonomie.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
685 Kč
Mikroekonomie - středně pokročilý kurz (
)
AUTOR: Robert Holman
ISBN: 80-7179-737-5
Rok vydání: 2002
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: C.H. Beck
Bez anotace
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
691 Kč
Mikroekonomie - středně pokročilý kurz (
)
AUTOR: Robert Holman
ISBN: 80-7179-737-5
Rok vydání: 2002
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: C.H. Beck
Bez anotace
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
386 Kč
Nauka o materiálu II. (
)
AUTOR: Luděk Ptáček a kolektiv
ISBN: 80-7204-248-3
Rok vydání: 2002
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: CERM
Druhý díl učebnice pro studenty strojního inženýrství. Obsahuje přehled konstrukčních materiálů, informace o jejich mechanických, příp. fyzikálních vlastnostech a jejich tepelném zpracování (zpracovatelských technologiích - slévání, tváření, svařování, obrábění?).
ostatní
technika

<5
Koupit
Detail
220 Kč
Projektový management (
)
AUTOR: Vladimír Němec
ISBN: 80-247-0392-0
Rok vydání: 2002
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Příručka seznamuje se zásadami projektového řízení a tvorby, plánování a realizace projektů jsou rozpracovány do fáze předinvestiční, investiční a realizační. Autor si všímá projektů podléhajících stavebnímu zákonu, popisuje práci projektového týmu, vyhodnocení projektu. Součástí jsou přílohy prezentující metody a techniky pro řešení problémů projektování (např. metody prognózóvání, určení časových fondů, projektování průmyslových budov, normování spotřeby času, výpočty efektivnosti investic a kapacit).
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
196 Kč
Ruská obchodní korespondence (
)
AUTOR: Marcela Hutarová, Vladimír Hucl
ISBN: 80-86119-49-1
Rok vydání: 2002
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Ekopress
Druhé vydání příručky obsahující základní tématiku obchodních dopisů a rámcové otázky techniky zahraničního obchodu. Základní druhy obchodních dopisů a dokumentů vycházejí z autentických materiálů, využívaných v současné obchodní praxi. Nechybí slovníček, cvičení, poznámky, fráze a obraty. Kniha v plné míře splňuje předpoklady odborné jazykové učebnice. Vydání této kvalitní jazykové cvičebnice uvítají nejen pracovníci zahraničního obchodu, studenti vysokých a středních ekonomických škol, ale i široká veřejnost.
ostatní
jazykověda a literatura

<5
Koupit
Detail
344 Kč
Vliv polovodičových měničů na napájecí soustavu (
)
AUTOR: Václav Kůs
ISBN: 80-7300-062-8
Rok vydání: 2002
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: BEN
Publikace se zabývá zjišťováním vlivů polovodičových měničů na napájecí soustavu v oblasti tzv. nízkofrekvenčního rušení. Obsahuje nejen postupy pro exaktní výpočty harmonických proudů, ale též zjednodušené návody na určení harmonických proudů s přesností, která je v praxi dostačující. Některé z kapitol jsou doplněny ukázkami časových průběhů proudů a výsledky jejich následné harmonické analýzy. Kniha je určena všem zájemcům, jež se chtějí dozvědět více o polovodičových měničích, a to nejen z jejich kladné stránky.
ostatní
technika

Vyprodáno
Detail
43 Kč
Zámek a tvrz Chocenice (
)
AUTOR: Petr Rožmberský, Veronika Machová
ISBN: 80-86596-08-7
Rok vydání: 2002
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Ves Chocenice je poprvé připomínána v zakládací listině kladrubského kláštera. Nicméně tato nejstarší historie není dostatečně doložena. Publikace se podrobněji zabývá dějinami zelenohorského panství, do něhož ves po většinu své historie patřila. Statkem zapsaným do zemských desek se Chocenice staly až počátkem 17. století za Kryštofa Kokořovce, který někdy v letech 1603 - 1615 zde vystavěl tvrz. Na přelomu 17. stol. byla tvrz přestavěna na zámek. Zdivo původní tvrze se pravděpodobně nachází v severovýchodní části zámku. Drobné úpravy byly provedeny na počátku 19. a 20. stol. Publikace přináší první přesnější plán objektu. Zabývá se i ostatními částmi dvora, kdy zejména tzv. úřednický dům je hodnotné stavení se zděným přízemím a částečně roubeným patrem. Tato stavba je ve špatném stavu a pravděpodobně odsouzena k zániku.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
51 Kč
Zámek a tvrz Nebílovy (
)
AUTOR: Petr Rožmberský, Veronika Machová, Milan Fiala
ISBN: 80-86596-04-4
Rok vydání: 2002
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Bez anotace
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
176 Kč
Úvod do elektrotechniky (
)
AUTOR: Mirko Cipra, Michal Kříž, Vladimír Kůla
ISBN: 80-01-02155-6
Rok vydání: 2002
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: ČVUT
Skripta si kladou za cíl seznámit studenty (případně i jiné zájemce) se základními bezpečnostními předpisy a s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních. Text plně respektuje normy ČSN platné v době vydání (2002).
ostatní
technika

<5
Koupit
Detail
34 Kč
Hracholuská kaple a zámek (
)
AUTOR: Petr Rožmberský, Milan Novobilský
ISBN: 80-902692-6-5
Rok vydání: 2001
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Bez anotace
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
51 Kč
Hrad Orlík nad Humpolcem (
)
AUTOR: František Kocman, Jaroslav Pinkas
ISBN: 80-902692-7-3
Rok vydání: 2001
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Rozsáhlá zřícenina gotického hradu Orlíku se nalézá na kopci necelé dva kilometry východně nad městem Humpolcem. Díky výborné poloze na výškovém převisu tak kontroluje jak orel své okolí. Z hradních paláců ještě dnes shlédnete široké okolí. Lesní výseč dává rozhled do vzdálenosti čtyřiceti kilometrů k Pelhřimovu a Jihlavě. Jinak je zřícenina skryta v hlubokém lesním masivu, zbytku pohraničního hvozdu Českého království. Přestože jsou zde lesy vůči vrcholnému středověku již řidší, je možno na jedné z nejstarších map Čech z roku 1518 v těchto místech sledovat lesní masiv, jenž je částečně dělen vidlicí cest na tzv. ?Les Borek?, který byl původní součástí pohraničního hvozdu českomoravského pomezí - dnešní Českomoravské vrchoviny. Z hradu samotného je zachována hranolová věž, druhá hradní brána, bašta, zbytky opevnění a podsklepených paláců a černá hradní kuchyně s funkční chlebovou pecí. Pod hradem při cestě k osadě Rozkoši se na místě zaniklého poplužního dvora nalézá středověká studně.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
120 Kč
Jemný úvod do sytému UNIX (
)
AUTOR: Lukáš Petrlík
ISBN: 80-85828-28-6
Rok vydání: 2001
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Kopp
Příručka je věnována především začínajícím uživatelům systému UNIX. Je zde popsána základní práce se systémem. Dále se věnuje jednotlivým kategoriím příkazů a textovým editorům GNU Emacs a vi. V posledních kapitolách mohou najít zajímavé informace i pokročilí uživatelé - je zde popsána tvorba příkazových souborů a využití některých programátorských nástrojů. Závěrečná kapitola stručně popisuje, jak systémy UNIX pracují.
ostatní
počítače a informatika

>5
Koupit
Detail

Reklama a propagace

Patička