Přejít k obsahu
268 Kč
Face2face Intermediate Workbook with key (
)
AUTOR: Nicholas Tims, Chris Redston, Gillie Cunningham
ISBN: 0-521-67684-3
Rok vydání: 2006
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Cambridge
Učebnice angličtiny.
ostatní
jazykověda a literatura

<5
Koupit
Detail
43 Kč
Hrad Buben u Plešni (
)
AUTOR: Petr Rožmberský, Milan Novobilský
ISBN: 80-86596-79-6
Rok vydání: 2006
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Výrazné zříceniny hradu Bubnu se nachází na pravém břehu řeky Mže 2 km od hráze Hracholuské přehrady. Hrad vznikl v první pol. 14. stol. Jeho zakladyteli byli pravděpodobně páni z Bubnu. Ti hrad prodali koncem 14. stol. rytířům z Nečtin. O století později přešel v držení Chlumčanských z Přestavlk. Jimi také končí funkce hradu jako obydlí. Od pol. 16 století je už uváděn jako pustý. Hrad má úzké předhradí ze kterého se vstupuje do rozlehlého parkánu. Ten obklopuje ze dvou stran vnitřní hrad. Má obdélné nádvoří a v zadní části palác. Hrad byl ve dvacátých letech 20. století opraven. Dnes je častým cílem výletů. Publikace se rovněž krátce zmiňuje o tvrzi Plešnice, která sdílela s Bubnem část své historie. Vlastní stavba se nezachovala. Stávala v areálu současného dvora. Ze starších staveb stojí pozdně renesanční sýpka. V podzemí jsou zachovány sklepy.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
147 Kč
Informatika (
)
AUTOR: Zuzana Šedivá
ISBN: 80-245-1132-0
Rok vydání: 2006
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Oeconomica
Publikace je určeno studentům VŠE Praha. V úvodu seznamu se světem internetu a zdroji informací. Hlouběji se věnuje problematice elektronických informačním zdrojů, především těm, které jsou dostupné v rámci studia na VŠE Praha. Jedná se např. o katalog knihovny VŠE, databáze PROQUEST 5000, TAM-TAM, MediaSearch. Autorka věnuje pozornost také prezentaci dat pomocí elektronické prezentace v MS Powerpoint.
ostatní
počítače a informatika

Vyprodáno
Detail
200 Kč
Java - Bohatství knihoven (
)
AUTOR: Pavel Herout
ISBN: 80-7232-288-5
Rok vydání: 2006
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Kopp
Bez anotace
ostatní
počítače a informatika

Vyprodáno
Detail
337 Kč
MATLAB - začínáme se signály (
)
AUTOR: Karel Zaplatílek, Bohuslav Doňar
ISBN: 80-7300-200-0
Rok vydání: 2006
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: BEN
Kniha je určena pro všechny čtenáře-uživatele systému MATLAB, kteří z různých důvodů potřebují začít pracovat se signály a hledají k tomu vhodného průvodce. Kniha je psána především pro začátečníky v tomto oboru, ale může stejně dobře posloužit jako užitečný zdroj informací i pro pokročilejší uživatele. Prostudováním knihy "MATLAB - začínáme se signály" a zejména ověřením předložených příkladů byste měli získat solidní základní znalosti a praktické dovednosti při práci se signály v prostředí systému MATLAB.
ostatní
počítače a informatika

<5
Koupit
Detail
203 Kč
Makroekonomie - cvičebnice (
)
AUTOR: Romana Provazníková, Jolana Volejníková
ISBN: 80-86175-47-2
Rok vydání: 2006
Vydání: 3. vyd.
Vydavatel: Melandrium
Publikace je určena především posluchačům bakalářského kursu makroekonomie. Text cvičebnice je doprovodný, spojuje teoretický výklad problematiky makroekonomie s její praktickou aplikací. Publikace tak představuje doplňkovou učebnici, jejímž cílem je pomoci studentům zvládnout poznatky z teorie makroekonomie a umožnit tak hlubší porozumění ekonomice a ekonomickým otázkám. Krátkodobým úkolem cvičebnice je pomoci studentům úspěšně absolvovat kurz makroekonomie, současně se však snaží rozvinout schopnost pozorně a adekvátně hodnotit ekonomické souvislosti současného i budoucího života. Jednotlivé kapitoly obsahují řešené úkoly, otázky a příklady, určené ke studiu standardního základního kursu makroekonomie.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
399 Kč
Marketing podle Kotlera (
)
AUTOR: Philip Kotler
ISBN: 80-7261-010-4
Rok vydání: 2006
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Management Press
Jedna z nejvýznamnějších knih této nejvlivnější světové autority v oboru marketingu představuje praktickou syntézu hlubokých a objevných studií a zkušeností s podnikatelskými aplikacemi na globálních trzích. Kotler v textu nastiňuje nové příležitosti, jež pro marketing přinášejí zejména globalizace, hyperkonkurence a rozvoj pokročilých informačních a komunikačních technologií a médií.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
249 Kč
New English File Elementary Workbook (
)
AUTOR: Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig
ISBN: 0-19-438428-4
Rok vydání: 2006
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Oxford
Učebnice angličtiny
ostatní
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail
457 Kč
New English File Intermediate SB + CZ Wordlist (
)
AUTOR: Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson
ISBN: 978-0-19-451910-6
Rok vydání: 2006
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Oxford
Učebnice angličtiny.
ostatní
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail
299 Kč
Návrh plošných spojů pro povrchovou montáž (
)
AUTOR: Josef Šandera
ISBN: 80-7300-181-0
Rok vydání: 2006
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: BEN
V knize jsou přehledově zmíněny montážní a pájecí technologie, potom následuje podrobný popis používaných pouzder pro povrchovou montáž, včetně nově používaných pouzder a technologií pro pouzdření. Dále následuje přehledový popis používaných materiálů pro plošné spoje a popis jejich mechanických a elektrických vlastností a uvedeny moderní konstrukce. Autor se dále věnuje metodice návrhu plošného spoje, jsou zde uvedeny elektrické vlastnosti kresby, zásady elektrického návrhu s důrazem na elektromagnetickou kompatibilitu. Je zde velice podrobně rozebrána problematika mechanických zásad návrhu s ohledem na technologii pájení, rozdíly návrhu desky plošného spoje pro prototyp a sériovou výrobu. Je zde rovněž zmíněna problematika návrhu s ohledem na spolehlivost.
ostatní
průmysl a zemědělství

<5
Koupit
Detail
325 Kč
POLYMERY - výroba, vlastnosti, zpracování, použití (
)
AUTOR: Vratislav Ducháček
ISBN: 80-7080-617-6
Rok vydání: 2006
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: VŠCHT Praha
Skriptum se zabývá charakteristickými vlastnostmi, strukturou a fázovými stavy polymerů, zdroji a zpracováním přírodních polymerů a jejich derivátů, syntézou a technologií výroby syntetických polymerů, odolností a vlastnostmi polymerů, jejich zpracováním a použitím. Pojednává dále o modifikacích základních, masově vyráběných polymerů, o přísadách do polymerů a přípravě polymerních směsí, odolnosti, korozi a degradaci polymerů a polymerních materiálů, jakož i o recyklaci polymerních odpadů.
ostatní
přírodní vědy

<5
Koupit
Detail
43 Kč
Panská sídla v Mirošově (
)
AUTOR: Petr Rožmberský, Milan Novobilský
ISBN: 80-86596-71-0
Rok vydání: 2006
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Publikace popisuje vývoj panských sídel na území města Mirošova.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
781 Kč
Podniková ekonomika (
)
AUTOR: Miloslav Synek a kolektiv
ISBN: 80-7179-892-4
Rok vydání: 2006
Vydání: 4. vyd.
Vydavatel: C.H. Beck
Bez anotace
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
562 Kč
ProFile 3 Students Book (
)
AUTOR: Jon Naunton
ISBN: 978-0-19-457577-5
Rok vydání: 2006
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Oxford
Bez anotace
ostatní
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail
411 Kč
Projektový management (
)
AUTOR: Alena Svozilová
ISBN: 80-247-1501-5
Rok vydání: 2006
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Publikace je komplexním průvodcem pro všechny zájemce o projektový management. Kniha se podrobně věnuje všem fázím řízení projektu a také specifickým oblastem integrovaného řízení projektů, a to tak, aby předkládané poznatky byly bezprostředně využitelné v praxi. Autorka prakticky objasňuje základní principy a úkony řízení projektů v souladu se světovými trendy moderního PM: od přípravy, plánování a zahájení projektu přes vlastní řízení projektu až po projektovou kontrolu a uzavření projektu. Srozumitelně se věnuje také řízení rizik a řízení kvality projektu a odpovědnosti a etice vedoucího projektu.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
296 Kč
Speciální pedagogika (
)
AUTOR: Marie Renotiérová, Libuše Ludíková a kol.
ISBN: 80-244-1475-9
Rok vydání: 2006
Vydání: 4. vyd.
Vydavatel: UPOL
Učební text si klade za klade za cíl předložit ucelenou koncepci oboru speciální pedagogika (obecná část) a následné uvedení do základní problematiky osob se speciálními potřebami. V této části se autoři blíže věnují pedagogice osob s rozličnými způsoby postižení.
ostatní
pedagogika

Vyprodáno
Detail
501 Kč
Světová ekonomika - nové jevy a perspektivy (
)
AUTOR: Hana Kunešová, Eva Cihelková a kol.
ISBN: 80-7179-455-4
Rok vydání: 2006
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: C.H. Beck
Bez anotace
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
310 Kč
Tangram Volabelheft A1 + B1 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 3-19-071583-1
Rok vydání: 2006
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Hueber
Učebnice němčiny.
ostatní
jazykověda a literatura

<5
Koupit
Detail
51 Kč
Zámek a tvrz v Luhově (
)
AUTOR: Tomáš Karel, Petr Rožmberský
ISBN: 80-86596-82-6
Rok vydání: 2006
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Luhov leží 20km severozápadně od Plzně. Publikace se věnuje historii a vývoji zdejšího zámku a tvrze, od jejich vzniku až do současnosti.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
43 Kč
Čtyři tvrziště na Slánsku: Hradečno, Humniště, Ostrov a Řisuty (
)
AUTOR: Lukáš Vytlačil
ISBN: 80-86596-70-2
Rok vydání: 2006
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Publikace se zabývá čtyřmi tvrzišti v okolí města Slaného, jihozápadně od Prahy. Tvrziště se nacházejí v lesním porostu a jsou poměrně dobře zachovaná, včetně doplňujících staveb jako jsou rybníky, vesnice a staré cesty. O všech pojednávaných lokalitách je nedostatek písemných informací. Všechny zanikly již před koncem 15. století. Později připadly i se svým příslušenstvím k panství Smečno. Proto je připojena i kapitola o smečenském panství. Dochované terénní relikty jsou dosud velmi dobře patrné. Nejsou ale patrné známky zdiva. Publikace přináší zpřesněné plánky a pokus o rekonstrukci vzhledu některých lokalit.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail

Reklama a propagace

Patička