Přejít k obsahu
Účetnictví 1. Aplikace principů a technik
Autor Jana Hinke, Dana Bártová
ISBN 978-80-271-0331-7
Rok 2017
Vydavatel Grada
Typ ostatní
Cena 199 Kč

Již třetí vydání praktické publikace je kompletně aktualizováno v souladu s úpravou právních předpisů. Zabývá se vedením finančního účetnictví podnikatelů, jehož problematiku objasňuje na příkladech a případových studiích. Procvičíte si sestavování výkazů finančního účetnictví, účtování o dlouhodobém majetku, zásobách, nákladech, výnosech, vlastním kapitálu, penězích a zúčtovacích vztazích. Na konci publikace je uveden závěrečný souhrnný příklad na sestavení účetní závěrky, který prověří komplexnost získaných znalostí, a dále komparace účetního systému vedeného dle právních norem ČR s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS for SME). Publikace se díky své struktuře hodí pro studenty škol s ekonomickým zaměřením, začínající účetní a menší podnikatele.

Koupit

Zpět na seznam knih

Reklama a propagace

Patička