Přejít k obsahu
119 Kč
Daňové zákony 2021. Úplná znění platná k 1.1.2021 (
)
AUTOR: Hana Marková
ISBN: 978-80-271-1333-0
Rok vydání: 2021
Vydání: 32.vyd.
Vydavatel: Grada
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2021 včetně všech čísel zákonů. Pozor - zapracovány jsou i všechny změny nově schváleného daňového balíčku. Různým typem písma jsou přehledně odlišeny změny zákonů účinné k lednu 2021 a pozdější. Změny účinné od roku 2022 a později pak nejsou z důvodu přehlednosti do textu zapracovány. Soubor obsahuje zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákon o dani silniční, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních, vybraná ustanovení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, upravující tři energetické daně , zákon o dani z hazardních her a daňový řád.
ostatní
ostatní

>5
Koupit
Detail
299 Kč
Improve yourself: průvodce samouka (
)
AUTOR: Jakub Jan Fiala, Ondřej Kočan
ISBN: 978-80-906546-2-4
Rok vydání: 2018
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ondřej Kočan
Učebnice Improve Yourself: Průvodce samouka je určena všem samoukům a věčným bojovníkům s angličtinou.
skripta
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail
500 Kč
Konstrukce CNC obráběcích strojů IV.0 (
)
AUTOR: Jiří Marek a kolektiv
ISBN: 978-80-906310-8-3
Rok vydání: 2018
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: MM publishing, s.r.o.
Kniha věnující se problematice konstrukce CNC řízených obráběcích strojů. Mapuje současný stav této progresivní techniky v kontextu s moderními trendy v průmyslu.
odborná publikace
technika

<5
Koupit
Detail
189 Kč
Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 2 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-87170-51-9
Rok vydání: 2018
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Sborník přátel k životnímu jubileu Petra Rožmberského.
sborník
historie

<5
Koupit
Detail
299 Kč
Podniková ekonomika - klíčové oblasti (
)
AUTOR: Petra Taušl Procházková, Eva Jelínková
ISBN: 978-80-271-0689-9
Rok vydání: 2018
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Rádi byste rozuměli základům finanční a investiční činnosti podniku? Pronikli do řízení nákladů, výnosů a cash flow? Uměli provést základní finanční analýzu a pochopili problematiku řízení nákupu, který je jedním z hlavních zdrojů tvorby nákladů podniku? Seznámili se s podstatou controllingu a interního auditu, inovační činnosti, projektového řízení a problematiky kooperace? Pak je tato kniha určena právě vám.
skripta
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
93 Kč
ÚZ č.1244 Účetnictví podnikatelů 2018 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7488-278-4
Rok vydání: 2018
Vydání: 1.vyd.
Vydavatel: Sagit
Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů pro účetnictví podnikatelů ? zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Hlavní změny nastaly k 1. 1. 2018 v účetní vyhlášce (34 změn a doplnění) a v návaznosti na to také v šesti ČÚS. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 8. 1. 2018, 192 stran
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
49 Kč
ÚZ č.1245 Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7488-277-7
Rok vydání: 2018
Vydání: 1.vyd.
Vydavatel: Sagit
Publikace je užitečnou pomůckou pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2018. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové osnově pro podnikatele včetně účtů podrozvahových, novinky pro rok 2018, uspořádání a označování položek rozvahy, rozvahu sestavenou v plném i ve zjednodušeném rozsahu, výsledovku v plném i ve zjednodušeném rozsahu v druhovém a účelovém členění. Vše v souladu s účetními předpisy novelizovanými k 1. 1. 2018.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
254 Kč
Dějiny staveb 2017 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-87170-52-6
Rok vydání: 2017
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2017.
sborník
historie

Vyprodáno
Detail
50 Kč
Maršály, rainsteiny a pardusy na Plzeňsku (
)
AUTOR: Petr Mikota, Petr Rožmberský
ISBN: 978-80-87170-49-6
Rok vydání: 2017
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Publikace se zabývá vývojem a značením historických pozemkových hranic. Nezabývá se hranicemi státními, ale hranicemi panství, církevních institucí a obecních pozemků. Vychází z podrobného studia panství Plzeň, Rokycany, Šťáhlavy a Hradiště a dokazuje vznik jejich hranic již v období středověké kolonizace. Pozornost je věnována rovněž administrativním a právním předpisům souvisejícím s evidencí pozemkového vlastnictví v průběhu celé jeho historie. Dále jsou rozebírány jednotlivé typy mezníků - stromy, kameny a příkopy. Na příkladu několika mezních památek v okolí Plzně jsou potom obecné závěry dokumentovány. Publikace může sloužit i jako terénní průvodce pro zájemce o studium starých hranic.
ostatní
historie

Vyprodáno
Detail
74 Kč
Maršály, rainsteiny a pardusy na Plzeňsku (
)
AUTOR: Petr Mikota, Petr Rožmberský
ISBN: 978-80-87170-49-6
Rok vydání: 2017
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Publikace se zabývá vývojem a značením historických pozemkových hranic. Nezabývá se hranicemi státními, ale hranicemi panství, církevních institucí a obecních pozemků. Vychází z podrobného studia panství Plzeň, Rokycany, Šťáhlavy a Hradiště a dokazuje vznik jejich hranic již v období středověké kolonizace. Pozornost je věnována rovněž administrativním a právním předpisům souvisejícím s evidencí pozemkového vlastnictví v průběhu celé jeho historie. Dále jsou rozebírány jednotlivé typy mezníků - stromy, kameny a příkopy. Na příkladu několika mezních památek v okolí Plzně jsou potom obecné závěry dokumentovány. Publikace může sloužit i jako terénní průvodce pro zájemce o studium starých hranic.
ostatní
historie

Vyprodáno
Detail
162 Kč
Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech (
)
AUTOR: Jan Eigner, Robert Trnka (eds.)
ISBN: 978-80-87170-47-2
Rok vydání: 2017
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Sborník přátel k životnímu jubileu Milana Řezáče.
sborník
historie

<5
Koupit
Detail
87 Kč
ÚZ č.1174 Účetnictví podnikatelů (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7488-206-7
Rok vydání: 2017
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Sagit
Publikace obsahuje zejména úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 1. 2017 a zásadně změněný zákon o auditorech s novelou z podzimu minulého roku. Dále je zde účetní vyhláška pro podnikatele a dále 23 účetních standardů, z nichž tři byly proti minulému vydání rovněž změněny. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
69 Kč
ÚZ č.1175 Účetnictví nevýdělečných organizací (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7488-207-4
Rok vydání: 2017
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Sagit
Publikace obsahuje úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 1. 2017, účetní vyhlášku a účetní standardy pro na účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství vlastníků jednotek aj. Vedle zákona o účetnictví byla také drobně změněna prováděcí vyhláška pro nevýdělečné účetní jednotky a dále tři české účetní standardy.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
179 Kč
ÚZ č.1176 Účetnictví obcí, krajů, Kontrola (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7488-208-1
Rok vydání: 2017
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Sagit
Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví ÚSC, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších účetních jednotek. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2017 rozsáhlé novele zákona o účetnictví a technické vyhlášky o účetních záznamech. Již dříve byl změněn ČÚS Fondy účetní jednotky. V publikaci je také aktuální kontrolní řád, zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a zákon o finanční kontrole s prováděcí vyhláškou.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
99 Kč
ÚZ č.1177 České účetní standardy 2017 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7488-209-8
Rok vydání: 2017
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Sagit
Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., tzn. pro územní samosprávné celky, organizační složky státu, svazky obcí, příspěvkové organizace, fondy, regionální rady. Od ledna 2017 se změnily standardy pro všechny typy účetních jednotek.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
199 Kč
Účetnictví 1. Aplikace principů a technik (
)
AUTOR: Jana Hinke, Dana Bártová
ISBN: 978-80-271-0331-7
Rok vydání: 2017
Vydání: 3. vyd.
Vydavatel: Grada
Již třetí vydání praktické publikace je kompletně aktualizováno v souladu s úpravou právních předpisů. Zabývá se vedením finančního účetnictví podnikatelů, jehož problematiku objasňuje na příkladech a případových studiích. Procvičíte si sestavování výkazů finančního účetnictví, účtování o dlouhodobém majetku, zásobách, nákladech, výnosech, vlastním kapitálu, penězích a zúčtovacích vztazích. Na konci publikace je uveden závěrečný souhrnný příklad na sestavení účetní závěrky, který prověří komplexnost získaných znalostí, a dále komparace účetního systému vedeného dle právních norem ČR s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS for SME). Publikace se díky své struktuře hodí pro studenty škol s ekonomickým zaměřením, začínající účetní a menší podnikatele.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
269 Kč
Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace (
)
AUTOR: Jana Hinke, Dana Bárková, Zdeněk Hruška
ISBN: 978-80-247-4281-6
Rok vydání: 2016
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Grada
Nové vydání praktické publikace se zabývá problematikou finančního účetnictví podnikatelů. Kniha je aktualizována zejména s ohledem na změny právních předpisů platné od 1. 1. 2016 a dále s ohledem na zákon o obchodních společnostech a družstvech. Je doplněna o nové informace k otázkám, které účetní pracovníky nejčastěji pálí. Hlavní témata jsou vždy nejprve krátce teoreticky představena a posléze aplikována na dílčích příkladech. Správnost svého řešení si můžete zkontrolovat na konci každé kapitoly.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
254 Kč
Dějiny staveb 2016 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-87170-48-9
Rok vydání: 2016
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2016.
sborník
historie

<5
Koupit
Detail
399 Kč
Improve yourself: English student?s book. B1-B2 (
)
AUTOR: Jakub Jan Fiala, Ondřej Kočan
ISBN: 978-80-906546-0-0
Rok vydání: 2016
Vydání: 2. upravené vydání
Vydavatel: Ondřej Kočan
Nový, svěží pohled na výuku anglického jazyka. Jedna jediná učebnice, která Vás kompletně provede nejen středoškolskou angličtinou.
skripta
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail
449 Kč
Improve yourself: teacher?s edition. B1-B2 (
)
AUTOR: Jakub Jan Fiala, Ondřej Kočan
ISBN: 978-80-906546-1-7
Rok vydání: 2016
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ondřej Kočan
Jste učitel angličtiny nebo lektor? Tak právě pro Vás máme Improve Yourself: Teacher?s Edition.
skripta
jazykověda a literatura

<5
Koupit
Detail

Reklama a propagace

Patička