Přejít k obsahu
Automatické generování parametrizovaných úloh a testů
Autor Mikuláš Gangur, Miroslav Plevný, Václav Sova Martinovský
ISBN 978-80-261-0770-5
Rok 2018
Vydavatel FEK ZČU
Typ odborná publikace
Cena 150 Kč

Cílem publikace je prezentovat čtenáři teoretické aspekty i praktické aplikace problematiky týkající se jak automatického generování jednotlivých úloh (otázek) pro účely testování tak i automatického generování jednotlivých variant ucelených výsledných testů v požadované struktuře z hlediska zastoupení jednotlivých tematických oblastí i jejich požadovaného bodového ohodnocení.

Koupit

Zpět na seznam knih

Reklama a propagace

Patička