Přejít k obsahu
Hudebně pedagogický výzkum na Katedře hudební kultury FPE ZČU v letech 1992-2014
Autor Marie Slavíková
ISBN 978-80-261-0454-4
Rok 2015
Vydavatel FPE ZČU
Typ odborná publikace
Cena 198 Kč

Předkládaná odborná monografie si klade za cíl shrnout výsledky významnějších vybraných pedagogicko-výzkumných prací, realizovaných jako práce habilitační, disertační nebo diplomové na Katedře hudební kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity. Práce má přispět k šíření získaných vědeckých poznatků z oblasti hudebně pedagogického výzkumu, odborné veřejnosti pak může posloužit jako materiál poskytující základní i rozšířené poznatky pro další navazující nebo srovnávací výzkumné práce v oboru.

Momentálně není skladem.

Zpět na seznam knih

Reklama a propagace

Patička