Přejít k obsahu
Neznámé podbrdské hrady: Strašná skála a Liškův Hrad
Autor Milan Novobilský
ISBN 978-80-87170-42-7
Rok 2015
Vydavatel Ing. Petr Mikota
Typ ostatní
Cena 51 Kč

Krajina rozkládající se na západním úpatí rozsáhlého brdského hvozdu východně od malého městečka Blovic (okr. Plzeň jih) skrývá mnohá tajemství dávné středověké kolonizace. Poměrně husté zalesnění členitého území postupně odkrývá všechny dochované památky lidského působení. Jsou zde zaniklé vesnice, pozůstatky po kutacích pracích na železnou rudu, dodnes viditelná zlatonosná rýžoviště, staré zaniklé cesty, ale také pozůstatky po někdejších opevněných sídlech českého panstva - hrádky a tvrze. U některých z nich se nám nedochovalo jejich původní jméno, i historické prameny o nich mlčí, zůstalo po nich pouze dodnes dobře rozlišitelné opevněné místo obehnané příkopy s valy, jejichž existenci stvrzují četné nálezy dobové keramiky a jiných kulturních předmětů, vypovídajících o někdejším životě.

Koupit

Zpět na seznam knih

Reklama a propagace

Patička