Přejít k obsahu
Hrad Pušperk na Chudenicku
Autor Petr Kastl
ISBN 978-80-87170-40-3
Rok 2015
Vydavatel Ing. Petr Mikota
Typ ostatní
Cena 68 Kč

Zříceniny hradu Pušperka na Chudenicku, který byl založen v polovině 13. století, představují pozoruhodné místo, které dosavadnímu bádání zatím více skrývá, než ukazuje. Tato profesionálně archeologicky nedotčená lokalita s pestrou a zajímavou historií představuje v rámci hradní produkce specifický příklad šlechtického hradu, dobytého a zničeného v první polovině 15. století, který byl cíleně obnoven ve třetí čtvrtině téhož století pro vojenské účely, v rámci lokálního přeshraničního konfliktu a v souvislosti s protipoděbradskými postoji majitele a loupeží odtud páchaných opět dobyt a zničen. Velmi zajímavým faktem je využití některých dochovaných stavebních konstrukcí pro výstavbu kaple sv. Václava na počátku 17. století v hradním areálu. Na základě dochovaných reliktů zděných staveb, pozůstatků fortifikace a provedeném povrchovém průzkumu lze u tohoto hradu vysledovat tři vývojové fáze. Typologicky můžeme tento hrad zařadit mezi hrady donjonové. Pozůstatky mohutné obvodové hradby představují názornou ukázku středověkého stavitelství 13. století.

Koupit

Zpět na seznam knih

Reklama a propagace

Patička