Přejít k obsahu
Veřejnoprávní aspekty podnikání
Autor Anna Outlá a kol.
ISBN 978-80-7380-426-8
Rok 2012
Vydavatel Aleš Čeněk
Typ ostatní
Cena 143 Kč

Podnikání jako fenomén moderního hospodářského prostoru je průsečíkem mnoha samostatných disciplín různorodého charakteru, z nichž jedno z předních míst zaujímají právo a ekonomie. Publikace si klade za cíl být spojovacím článkem mezi oblastmi podnikání regulovanými veřejným právem s přesahem na jeho ekonomické konotace a poskytovat tak průřezové informace potřebné pro praktický podnikatelský svět. Tomu odpovídá i struktura práce, která provází čtenáře ústavně-právními a evropskými dimenzemi podnikatelského práva přes jeho živnostenské a trestně-právní souvislosti až po regulaci finanční a daňovou.

Momentálně není skladem.

Zpět na seznam knih

Reklama a propagace

Patička