Přejít k obsahu
Umělecký styl ve výuce češtiny pro dospělé jinojazyčné mluvčí
Autor Kateřina Sachrová
ISBN 978-80-261-0960-0
Rok 2020
Vydavatel UJP ZČU
Typ odborná publikace
Cena 249 Kč

Hlavním tématem publikace je využití uměleckého funkčního stylu ve výuce českého jazyka, ať už jde o výuku češtiny jako jazyka mateřského, či o výuku češtiny jako cizího, popř. druhého jazyka v českých a zahraničních institucích. Autorka se zaměřila na to, co všechno může v současné době vedle své estetické funkce umělecký styl ve výuce nabídnout.

Koupit

Zpět na seznam knih

Reklama a propagace

Patička