Přejít k obsahu
Své brány Libanovne otevři - tvé cedry oheň pohltí! Vznik a ústavní vývoj Libanonské republiky
Autor Karolína Hanzlová
ISBN 978-80-261-0948-8
Rok 2020
Vydavatel FPR ZČU
Typ odborná publikace
Cena 350 Kč

Libanonská republika zemí regionu Blízkého východu, která byla podobně jako jiné státy v této oblasti původně jednou z provincií Osmanské říše a po jejím rozpadu na konci první světové války prošla náročným ústavním vývojem včetně francouzské mandátní správy. Na vývoji nového právního řádu se podepsalo jak toto působení evropské velmoci, tak i specifické společenské uspořádání a ekonomický rozvoj. Publikace v historických a politologických souvislostech představuje právní předpisy, které v současnosti tvoří ústavní právo a objasňuje, co vedlo k jejich přijetí a dále které státy přispěly k jejich přijetí, a rovněž v čem tkví nedostatky právní úpravy a k jakým komplikacím by mohlo dojít v budoucnosti.

Koupit

Zpět na seznam knih

Reklama a propagace

Patička