Přejít k obsahu
Základy metodologie výzkumu
Autor Ludvík Eger, Dana Egerová
ISBN 978-80-261-0735-4
Rok 2017
Vydavatel FEK ZČU
Typ skripta
Cena 110 Kč

Publikace pojednává o metodologii výzkumu. V první části autoři čtenáře seznamují se strategií a designem výzkumu. Objasňují základní pojmy a rozebírají první kroky vedoucí k vymezení nezbytných aspektů nutných k ucelenému výzkumu, např. etiku a pramennou základnu. V druhé části skript autoři nastiňují jednotlivé metody, jejich výhody, nevýhody. Instruují, jak správně nakládat se získanými daty, z nichž je dále možné vycházet při obsahové analýze.

Koupit

Zpět na seznam knih

Reklama a propagace

Patička