Přejít k obsahu
Právní základy podnikání - Díl 2.
Autor Jiří Novotný, Pavel Šašek
ISBN 978-80-261-0692-0
Rok 2017
Vydavatel FEK ZČU
Typ odborná publikace
Cena 249 Kč

Publikace představuje úvod do právního prostřední a nejdůležitějších právních otázek souvisejících s podnikáním. Cílem publikace je poskytnout přehled o právních aspektech podnikání a přinést čtenáři znalosti a orientaci v právním prostředí a v právních otázkách souvisejících s podnikáním, a to jak v oblasti práva soukromého, tak v oblasti práva veřejného. Díl druhý publikace je věnován především procesním otázkám v řízeních před civilním soudem, v řízení před správními orgány, a odpovědnosti podnikatele za porušení právních předpisů. Samostatnou kapitolou druhého dílu tvoří výklad o úpadku podnikatele a insolvenčním řízení.

Koupit

Zpět na seznam knih

Reklama a propagace

Patička