Přejít k obsahu
Formální logika a sémantický web
Autor Alena Lukasová, Martin Žáček, Marek Vajgl, Zdeňka Telnarová
ISBN 978-80-261-0611-1
Rok 2019
Vydavatel FF ZČU
Typ odborná publikace
Cena 349 Kč

V rámci této knihy je čtenář seznámen s originálními výsledky autorů na poli formální logiky a sémantického webu. Začíná s pojmem sémantického webu, reprezentací znalostí formální logikou a postupně se dostává ke specifičtějším tématům. Autoři knihy definují základní formální jazyk jako rozšířenou verzi jazyka odpovídajícího RDF modelu o kvantifikaci proměnných pomocí převodu do klauzulární logiky (ve formě CFL). Na bázi rozšířeného RDF modelu pak zavádějí nové deduktivní formální systémy, a to formální systém GRDF s pravidlem Modus Ponens a formální systém RDF CFL disponující stejně jako klauzulární logika CFL rezolučním odvozovacím pravidlem. Závěr knihy je věnován dotazovacímu jazyku SPARQL.

Koupit

Zpět na seznam knih

Reklama a propagace

Patička