Přejít k obsahu
Condensation of steam in nozzles and turbine cascades
Autor Miroslav Šťastný
ISBN 978-80-261-0489-6
Rok 2015
Vydavatel FST ZČU
Typ odborná publikace
Cena 250 Kč

Odborná anglicky psaná publikace se zabývá kondenzací páry v dýzách a turbínových mřížích. Metoda použitá pro popis kondenzace proudící páry je založena na homogenní (spontánní) kondenzaci páry, hetero-homogenní kondenzaci a rovněž na binární nukleaci vodních kapiček s reprezentativní chemickou nečistotou NaCl, která se v energetické páře nejčastěji vyskytuje.

Koupit

Zpět na seznam knih

Reklama a propagace

Patička